Skip to content

Diccionario galego-castelan

A

 • abella: abeja
 • abofé: con certeza
 • abraiar: asombrar
 • abraio: asombro
 • abranguer: coller algo que apenas está ao alcance da man

 • acadar: alcanzar

 • aceno o xesto: gesto
 • achegar: acercar
 • acougar: calmar(se)
 • acougo: Estado de quen está tranquilo física ou moralmente.

 • adxetivo: adjetivo

 • afastar: alejar

 • afogar: ahogar

 • agás (preposición): Excluíndo a persoa ou cousa que se expresa (Agás eu, todos saben algo de música.)

 • agromar: brotar

 • Aínda: 1. Indica que a acción ou o estado expresados polo verbo se seguen mantendo ou realizando no momento en que se fala ou do que se fala.

  Aínda está a durmir. Daquela aínda traballa, agora xa se retirou. Mañá aínda estás a tempo.

 • aldraba: pestillo o llamador de puerta

 • alporizar: producirlle ira o carraxe a alguén

 • amencer: amanecer

 • Amizade: amistad
 • amolar: afilar

 • anaco: trozo pequeño

 • anguria: angustia
 • Aniñar:
  1. agacharse para pór ou chocar os ovos, para protexer os pitos etc.
  2. Agacharse dobrando os xeonllos.
 • Ano: año
 • anoitecer: anochecer
 • anoxar: aborrecer
 • Antigos: antiguos
 • antigüidade: antigüedad
 • anxo: ángel

 • apertar: apretar

 • apócema: bebida medicinal
 • apracible: apacible

 • Árbore: árbol (xénero feminino)

 • Areais: playa
 • arrecendo, ou mellor, recendo (sustativo): xeiro bo
 • Artigo: artículo

 • ás: alas

 • Asasinar: asesinar

 • Auga: agua

 • atallar: atajar

 • Atrancos: atascos

 • Avoa: abuela

 • Avó: abuelo

 • axiña: nun breve espazo de tempo (metendo prisa)

 • Axuda: ayuda

B

 • badalada: campanada
 • baeta: bayeta
 • Baixa: baja
 • baleirar: vaciar
 • balor: moho
 • bater: batir (alas, huevos...)

 • bébedo: bebido

 • beizo: labio

 • bile: bilis

 • bimbio: mimbre
 • bisbarra: comarca

 • bo: bueno

 • bocoi: Recipiente de madeira destinado a conter líquidos, especialmente viño, máis grande ca o barril e ca a pipa, cunha capacidade media entre trescentos e setecentos litros.
 • boneco, boneca: muñeco, muñeca
 • Botar a culpa: echar la culpa
 • Botar enriba: echarse encima

 • branca: blanca

 • branda: blanda
 • brinde: brindis

 • Burbullas: burbujas

C

 • cabuxo:
  1. cría da cabra
  2. enfado que dura pouco tempo
 • cachiza: Parte pequena de algo que partiu ou rompeu.
 • cachóns: Gran cantidade de burbullas que se forma na superficie da auga ao ferver ou ao caer, por exemplo, nunha fervenza.
 • cadaleito: ataúd
 • cadea: cadena
 • cadeira: cadera o silla
 • Caderno: cuaderno
 • Cal: Cual
 • caluga: nuca (cuello)
 • campá: campana
 • cárcere: cárcel
 • carraxe: rabia
 • carriza: musgo
 • cativo (adxetivo): de mala calidad
 • cativo (substantivo): niño

 • Cedilla: letra cedilla

 • cedo: temprano
 • ceiba, ceibo (adxetivo): libre (adjetivo)
 • ceibar:
  1. Deixar libre [algo ou a alguén que estaba suxeito, preso ou unido a algo].
  2. Lanzar [un obxecto] contra algo ou alguén.
 • ceifa: siega
 • ceifeiros: segadores

 • chan (substantivo): suelo

 • chan (adxetivo): plano
 • chea: llena
 • chiscar un ollo: guiñar un ojo
 • Choiva: Lluvia
 • chosca: que non ve dun ollo

 • Cidade: ciudad

 • cóbado: codo

 • coma (conxunción): como
 • Comunidade: comunidad
 • Construción: construcción
 • convidar: invitar
 • conxuro: conjuro
 • cor: color
 • Cores: colores
 • cousa: cosa
 • Covas: cuevas

 • Crueldade: crueldad

 • curruncho: escondite

 • cuspir: escupir

D

 • de cando en vez: de vez en cuando
 • debruzado: apoyado
 • debuxar: dibujar
 • degoxo: desexo moi forte dunha cousa
 • deica: Expresa o límite espacial ou temporal dunha acción a partir dun punto.

  deica agora/logo: Expresión de despedida que se emprega cando se espera volver ver o interlocutor nun curto espazo de tempo.

  Veño dentro dun pouco, deica agora. Marcho, Deica logo!

  deica pouco: Expresa que algo estivo a punto de ocorrer.

  Choveu tanto que deica pouco desborda o río.

  deica un pouco: Nun breve espazo de tempo.

  Marcho deica un pouco. * dende: desde * derradeira: última * desarranxo: desorden * desexo: deseo * descrición: descripción

 • dobre: doble

 • doenza: dolencia
 • dona: doña
 • doutor: doctor

 • durmir: dormir

E

 • e logo (e logo que fixo?): construcción de lenguaje para decir como, y entonces?

 • eido: ámbito, campo

 • encabuxar:

  1. Facer que [alguén] colla un cabuxo.
  2. [Persoa, en particular neno] sufrir un cabuxo ou enfado por non poder facer o que quere
 • endexamais: nunca jamás
 • enferruxar: oxidar
 • engadir: añadir

 • erro: error

 • escachar:

  1. romper un obxecto fráxil en cachos
  2. [Auga] facer cachóns
  3. [Recipiente] conter un líquido que ferve a cachón.
 • esconxuro: conjuro
 • esculcar: observar atentamente
 • esnaquizar: desfacer algo en anacos pequenos
 • Espazo: espacio
 • espertar: despertar
 • Esquecer: olvidar
 • estarrecer: aterrorizar
 • esterco: estiércol
 • esterqueira: estercolera
 • estrada: carretera

F

 • falar: hablar

 • feder: heder

 • Feiras: ferias
 • feitizo: hechizo
 • Feminino: Femenino
 • Ferida: Lesión nos tecidos dun ser vivo producida por unha causa exterior (un golpe, unha arma etc.), normalmente acompañada de sangue.
 • ferruxo: óxido
 • Fervenza: 1. Gran cantidade de burbullas que se forman ao precipitarse a auga dun río ou torrente por un desnivel brusco do terreo.

  1. Desnivel brusco ou pronunciado no leito dun río onde se precipita a auga.
 • ficar: seguir no lugar ou na posición en que se está

 • fío: hilo
 • fiestra: ventana

 • fochanca: socavón

 • fociño: morrete
 • folga
  1. Situación do que non realiza ningunha actividade ou do que descansa no traballo. (ocio, descanso)
  2. Interrupción voluntaria e colectiva do traballo, realizada como medida de presión para obter melloras laborais ou doutro tipo.
  3. Porción de tempo, xeralmente pequena. (anaco, momento) {Aínda tiven que esperar unha boa folga.}
 • Folla: hoja

 • frangulla o faragulla: migas

 • froito: fruto

 • fume: humo

 • funil: embudo
 • fuxir: huir

G

 • gabia: zanja
 • garrida/garrido:

  1. Ben proporcionado, de boa presenza, agradable tanto pola aparencia física coma no trato.
  2. Pequeno regalo que se lles fai aos nenos
 • gratitude: gratitud

 • Grazas: Agradecimientos, gracias
 • gromo: brote

 • gue: letra g

H

 • horta: huerta

I

 • illa: isla

 • intre: momento (en un punto preciso de tiempo)

 • inverno: invierno
 • inxección: inyección

 • iogur: yogurt

 • iota: letra j
 • i grego: letra y

L

 • ladaíña: retahila
 • laio: lamento
 • lama: barro
 • lamazal: lugar onde hai moita lama
 • lámpada: lámpara
 • lampexo: brillo, resplandor
 • Lapis: lápiz

 • lecer:

  1. Tempo dispoñible para facer algo ou para descansar. (Aproveita o lecer para facer deporte e estar en contacto coa natureza. )
  2. Estado anímico de quen goza de tranquilidade e sosego. (Desde que ti te fuches xa non tiven máis lecer.)
 • lembrar: recordar, acordarse
 • lei: ley
 • leito: lecho (cama)
 • levar: llevar

 • Ligazón: link

 • limpa: limpia
 • Lingua: lengua
 • lixo

  1. partícula pequena de sucidade
  2. conxunto de materias sucias ou de cousas que non serven o se tiran
 • loita: lucha

 • loura/louro:
  1. De cor castaña escura tirando a vermella, coma a da castaña madura.
  2. De cor castaña moi clara ou tirando á do ouro.
 • louza: loza (barro)

 • lúa: luna

M

 • mágoa: Lesión leve producida por un golpe, unha arma
 • mais: pero
 • máis: más
 • maior: mayor
 • man: mano
 • mancadela: Lesión leve producida por un golpe, unha arma
 • mañá: mañana
 • marabilloso: maravilloso
 • margarida: Planta herbácea da familia das compostas, que bota flores de pétalos brancos e centro amarelo e da que existen diversas especies.
 • marxe: margen (do río)

 • medo: miedo

 • medrar: crecer
 • meixela: mejilla
 • mellores: mejores
 • menciñeiro: curandero
 • merlo: mirlo
 • mesma/mesmo: misma/mismo
 • mesturar: mezclar

 • milagre: milagro

 • mirouno de esguello: mirar de traves

 • mofo: moho

 • morea: montaña de cosas
 • morrer: morir

 • murmurio: murmullo

N

 • neboeira: néboa espexa e baixa
 • neno: chico, niño

 • ninguén: ningún

 • niño: Construción de palla, barro ou outros materiais, que fan as aves para poñeren os ovos e criaren. Sinónimos aniñadoiro, niñeiro

 • noiva: novia

 • nós: nosotros

O

 • obriga: obligación
 • obrigada: obligada

 • ocasión: ocasión

 • onda: Cada unha das elevacións producidas polo vento na superficie do mar, dun río ou dun lago.

 • onde: No lugar en que.

 • oseira: Lugar onde se depositan os ósos extraídos das sepulturas dos cemiterios.

 • osíxeno: oxígeno

 • ovais: ovalado

 • ovo: huevo

 • ouro: oro

 • outra/outro: otra otro

P

 • Paisaxe: paisaje
 • paixón: pasión
 • pálpebra: párpado
 • papaventos: cometa (juguete)
 • Papeleira: papelera
 • para (leído pra): para
 • parolar: Falar moito e polo xeral de cousas sen importancia.

 • Pechada: cerradas

 • pecho (substantivo): cerrojo
 • pecho (adxetivo)

 • Cousa que ten moi xuntos e en abundancia os elementos de que está composto

 • Moi apertado contra outro por ser abundante
 • Cuberto ou con abundancia daquilo que se expresa (amenceu pecho de neboeiro)

 • peculio: diñeiro ou bens que posúe cada persoa

 • pegada: pisada (pie)
 • peitar: pagar como tributo o sobornar
 • peite: peine
 • peitear: peinar
 • pelello: pellejo
 • Pendente: pendiente
 • pente: Peine
 • perigo: peligro
 • petar:
  1. dar golpes nunha cousa ou persona
  2. [Algo] apetecer a alguén
 • petrucio: patrón
 • Peza: pieza

 • Pito: pollo

 • po: polvo

 • poboación: población
 • póla: rama
 • polo: pollo
 • Portas: puertas
 • pouta: pata

 • Praia: playa

 • pranto: llanto
 • preto (advervio): cerca
 • preto (adxetivo): apretado, tupido
 • Primeiros: primeros
 • Profundidade: profundidad

Q

 • quente: caliente
 • quilómetros: kilómetros

R

 • rabuñar: arañar
 • raiña: reina

 • regra: regla

 • rexeitar: rechazar, repeler

 • Rochas: rocas

 • roda: rueda
 • Rolda: ronda
 • ronsel
  1. Marca que deixa unha embarcación pola popa.
  2. Rastro que deixa alguén ou algo que pasa.
 • roupa: ropa

S

 • sangue: sangre

 • século: siglo

 • segredo: secreto
 • selar: sellar
 • selo: Pequena estampiña de papel que se cola nas cartas ou paquetes para pagar o seu transporte polo correo.
 • semellar: asemejarse

 • sinal: Cousa que é utilizada para indicar algo ou que por si soa indica algo.

 • sinxela: sencilla

 • só: sólo

 • Soletrear: dicir unha por unha as letras de unha palabra.
 • solpor: Hora en que o Sol se pon, e feito de ocultarse este no horizonte.
 • sono: sueño

 • sono: sueño

 • Sueste: sudeste
 • suor: sudor
 • suxeito: estar sujeto

T

 • Táboa: tabla
 • tamén: también
 • Tarefa: tarea

 • Tecidos: tejidos

 • tella: teja
 • tempada: temporada
 • Tempo: tiempo

 • tísica: tuberculosa

 • toller (verbo)

  1. Deixar [alguén] con todos ou parte dos seus membros privados de movemento.
  2. Provocar un dano a [unha cousa, especialmente unha planta cultivada].
 • toupa: topo

 • Transcorre: transcurre

 • troita: trucha

U

 • unlla: uña
 • uña: uña

V

 • valado: vallado
 • Vales: valles
 • varrer: barrer
 • vasoira: Instrumento formado por un pau ou mango que leva nun extremo un pequeno feixe de ramas ou doutro material flexible, que se emprega para varrer.

 • vea: vena

 • velaquí: Presenta algo o alguén que está á vista: "velaquí tes a roupa limpa" Úsase en ocasións para anunciar ou presentar un ou máis elementos posteriores no discurso: "velaquí a historia que queriades escoitar..."
 • vella: Ser vivo que ten moita idade con respecto á duración normal da súa vida.
 • verán: verano
 • verme: gusano
 • vernizar: barnizar

 • viaxe: viaje

 • voo: vuelo

 • vós: vosotros

X

 • Xabón: jabón
 • xamais: jamás
 • xanela: ventanuco pequeño

 • xeito:

 • Cada unha das posibilidades diversas de facer unha cousa, de interpretala, de actuar, de ser.
 • Forma máis conveniente ou idónea de facer algo.
 • Xente: gente
 • Xeral: general

 • xogar: jugar

 • xoia: joya
 • xornal: periódico

Z

 • zume: zumo